Partnerzy

Edukacyjny portal historyczny, podróżniczy i naukowy - Polish Legions, powstał przy wsparciu naszych partnerów. Jesteśmy dumni, że możemy działać i rozwijać się dzięki wsparciu naszych niezastąpionych partnerów. Dzięki ich zaangażowaniu, jesteśmy w stanie tworzyć treści wysokiej jakości oraz udostępniać je szerokiej publiczności.

Fundacja Ambasada Kultury

„Fundacja Ambasada Kultury rozpoczęła działalność w lutym 2017 roku. Została założona przez aktora i dyrektora kreatywnego Łukasza Gosławskiego oraz reżysera i producenta kreatywnego Adama Radolińskiego. Naszym celem jest promowanie i rozwijanie polskiego rynku artystycznego, w szczególności sektora aktorskiego i kreatywnego. Realizujemy projekty artystyczne, edukacyjne, badawcze, podróżnicze, szkoleniowe oraz interdyscyplinarne. Fundacja Ambasada Kultury jest autorem i wykonawcą projektu Polish Legions”

Ministerstwo Kultury i Nauki Dziedzictwa Narodowego

Projekt Polish Legions dofinansowano z Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Miejsca Pamięci Narodowej Zagranicą 2018 r.oraz w 2019 r.

„Za cel programu należy również uznać położenie większego nacisku na edukację w zakresie najważniejszych wydarzeń historycznych, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej a także wsparcie prac realizowanych w ramach wolontariatu wspierających działania Polonii i Polaków za granicą w dążeniach do zachowania tożsamości narodowej poprzez opiekę nad miejscami pamięci.”

Fundacja Polska-Haiti

„Fundacja Polska-Haiti stawia sobie za cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego zarówno na Haiti, jak i w Polsce. Chcemy pomóc Haitańczykom odbudować ich kraj tak, żeby mogli w nim żyć godnie i bezpiecznie, rozwijać się i pracować na rzecz swojego społeczeństwa. Zadanie to realizujemy poprzez wspieranie edukacji wierząc, że wykształcone społeczeństwo potrafi rozwijać się w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i solidarny. Chcemy wspierać Haitańczyków w procesie odbudowy ich kraju, dodatkowo zniszczonego przez tragiczne trzęsienie ziemi, dzieląc się doświadczeniami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi, które w tym obszarze zdobyła Polska.”

Uniwersytet Warszawski

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (WDIiB UW). Jest pierwszym wydziałem uniwersyteckim w Polsce, którego działalność badawcza i dydaktyczna koncentruje się na trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukę o mediach, informatologię i bibliologię. WDIiB UW jest jedną z najbardziej innowacyjnych jednostek naukowych i dydaktycznych. Prowadzi trzy profesjonalne studia: fotograficzne, radiowe i telewizyjne; dwie biblioteki cyfrowe: Mediotekę oraz Polonijną Bibliotekę Cyfrową oraz portale: Manuskrypty z Mardzong i Wirtualne Muzeum Polonii. Absolwenci Wydziału podejmują prace w prasie, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach, wydawnictwach i w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, administrują portalami internetowymi i bibliotekami cyfrowymi. Na WDIiB studiuje blisko 2600 studentów na pięciu kierunkach studiów: Dziennikarstwa i medioznawstwa, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej; Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; Logistyki mediów i Logistyki i administrowania w mediach.

Librus

„Librus to gwarancja profesjonalizmu popartego kilkunastoletnim doświadczeniem. Nasze unikalne systemy wspierają tysiące polskich szkół i jednostek samorządowych w ich codziennej pracy. Ponadto działalność firmy obejmuje również szkolenia, warsztaty oraz konferencje przygotowywane przez naszych wewnętrznych trenerów oraz doświadczonych edukatorów współpracujących z Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.”

Niepodległa

„Program wieloletni „Niepodległa” został zaplanowany na lata 2017-20212 . Pięcioletni okres realizacji Programu wynika z założenia, że odzyskanie niepodległości przed stu laty nie było wydarzeniem jednorazowym, ale procesem. Pozwala on na przypomnienie i upamiętnienie szeregu wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się Polski Niepodległej, w tym na zwrócenie uwagi na rocznice świętowane do tej pory jedynie regionalnie i lokalnie. Świętowanie stulecia obejmuje zarówno rocznice związane z wydarzeniami o charakterze militarnym i politycznym, ustrojowym, społecznym oraz kulturalnym. Wszystkie te rocznice, które znajdą swoje odzwierciedlenie w projektach realizowanych w ramach trzech priorytetów Programu składają się na opowieść o polskiej niepodległości, różnorodnie opowiadaną w zależności od miejsca czy kontekstu.”

PLL LOT

„Jesteśmy nowoczesną linią lotniczą łączącą Europę Środkowo-Wschodnią ze światem. Co roku gościmy na pokładach naszych samolotów niemal 9 milionów pasażerów, którym codziennie zapewniamy możliwie najkrótszą i najbardziej komfortową podróż już do 100 destynacji na świecie, dziennie wykonując średnio 350 rejsów. Jako jedyni w regionie oferujemy rejsy dalekodystansowe – bezpośrednio latamy do Nowego Jorku, Newark, Chicago, Los Angeles, Toronto, Pekinu, Tokio, Seulu, Singapuru oraz z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark i z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.”

FUJI FILM

„W roku 2014 firma Fujifilm świętowała 80 rocznicę istnienia jako największy na świecie specjalista w dziedzinie fotografii i obrazowania. Jesteśmy także innowatorami w medycynie, materiałach o wysokiej funkcjonalności i wielu innych obszarach high-tech.”

Centrum Technologii Audiowizualnych

„Działania w Centrum Technologii Audiowizualnych inicjowane są przez zgrane grono specjalistów pracujących w obszarze nowoczesnych technologii audiowizualnych, produkcji filmowej, animacji i tworzenia efektów specjalnych. Każdy z nas jest indywidualnością, jednak wspólna praca umożliwiła wypracowanie wspólnego języka. Skupiamy się na propagowaniu i rozwijaniu wszelkich technik multimedialnych, aby otwierać nowe możliwości przed twórcami działającymi na styku technologii i sztuki. Tworzymy kreatywne otoczenie, umożliwiające realizację nawet najśmielszych pomysłów, dlatego jesteśmy otwarci na każdy punkt widzenia prezentujący niekonwencjonalne podejście. Kierunek rozwoju zespołu CeTA wyznacza wykształcona i doświadczona kadra zarządzająca.”

Muzeum Niepodległości

„Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina (1955-1989). Magazyny zbiorów, działy historyczne oraz biblioteka mieściły się w pawilonie w pobliżu Zamku Ujazdowskiego. Pawilon ten został odebrany Muzeum Niepodległości przez MKiS i przekazany na siedzibę Ośrodka Dokumentacji Zabytków (w 1991 i 1993 r.). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu C.W. oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal.”

Polskie Radio w USA

„Polskie Radio Chicago WNVR 1030AM WRDZ 1300AM 104.7FM 107.1FM – to największy koncern medialny nadający swoje programy dla ponad miliona słuchaczy władających językiem polskim w Stanach Zjednoczonych.Programy emitowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę tylko w języku polskim. Programy i wiadomości przygotowywane przez najlepszych dziennikarzy.”

Fundacja Lex Nostra

„Działanie na rzecz ochrony przedsiębiorców pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

Florek & Entertainment

„Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie ludzi utalentowanych z różnych regionów Europy i świata oraz organizowanie wymian międzynarodowych pomiędzy Francją a Polską oraz innymi krajami. Chce pokazać światu polskie talenty oraz zaprezentować w Polsce inne kultury w celu zwiększenia świadomości i tożsamości europejskiej, poszerzenia horyzontów, integracji i rozwoju społeczeństwa w dziedzinie kultury i sportu. Oferta metod i form edukacyjnych Stowarzyszenia jest bardzo szeroka: organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, festiwali, ekspozycji, seminariów, zjazdów, itp. F&E jest m.in. organizatorem konkursu Wybitny Polak we Francji oraz inicjatywy „Made in Polska” wspierającej tworzenie pozytywnego wizerunku Polski na świecie oraz promocji marki „Polska”.”