Grabski Franciszek

Urodzony ok. 1746 r. w Dobrowie pow. orłowski. Szef batalionu kontroli, potem III. Zmarł prawdopodobnie na żółtą febrę w cytadeli Petite Anse pod Cap 22 X 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.