Wodziński Michał Gabriel

Urodzony w 1777 r. w woj. sieradzkim, wychowanek Szkoły Rycerskiej, szef I batalionu. Zginął w boju pod Cap Français 26 X 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.