Kobylański Wincenty

Kapitan zreformowany z 3. półbrygady, przywrócony przez gen. Dąbrowskiego w Livorno do aktywu (1802). W Port Républicain awansował na szefa batalionu, potem p.o. dowódcy szczątków 3. półbrygady. Przydzielony do 5. kompanii III batalionu 114. półbrygady. Zmarł tragicznie w drodze na Kubę w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.