Warszawa - Łazienki Królewskie

«Na dniu dzisiejszym — opiewa Gazeta warszawska z dnia 15 czerwca 1807 — przyciągnął do Warszawy z Płocka ubrany i organizowany w tamecznym departamencie pułk 2-gi lekkiej jazdy 1-go legionu, zostający pod dowództwem znanego oddawna z męstwa i zasług oficera pułkownika Kwaśniew­ skiego, który na pierwsze hasło powstającej ojczyzny stanął w szeregach jej obrońców. Pułk jego od­ prawił wczoraj około południa popisy przed J. O. Dyrektorem wojny. Ludzie są rześcy, konie dobre, ochota do boju na wszystkich malowała się twarzach… Pułk stoi teraz w Łazienkach*.

 

Stare Prusy

Dnia 26 czerwca pułk odebrał rozkaz udania się do Starych Prus, lecz niebawem powrócił do Warszawy, gdzie przeglądał go marszałek Davout.

Przsnysz

Dnia 1 października pułk zajął Przasnysz, Maków, Różan i okolice.

Maków

Dnia 1 października pułk zajął Przasnysz, Maków, Różan i okolice.

Różan

Dnia 1 października pułk zajął Przasnysz, Maków, Różan i okolice.

Eskorta do Warszawy

Dnia 21 listopada kompania wyborcza pułku eskortowała pojazd przybywającego do Warszawy króla saskiego.

Warszawa

Dnia 11 listopada 1808 pułk znajdował się na rewii przed królem saskim w Warszawie.

Warszawa

Dekretem z dnia 22 grudnia tego roku pułkownicy Kwaśniewski i Tyszkiewicz wymienili nawzajem dowództwo powie­ rzonych sobie pułków. Tyszkiewicz komenderował odtąd pułkiem 2-gim, a Kwaśniewski 4-tym jazdy.

W początkach 1809 roku pułk 2-gi stał w Warszawie.

Nadarzyn

W d. 19 kwietnia wykonał świetną szarżę pod Nadarzynem

Grochów

W d. 25 kwietnia wykonał świetną szarżę pod Grochowem, szwadron Fredry zdecydował o zwycięstwie.

Różki

Następnie pułk brał udział w potyczkach pod Różkami d. 5 czerwca.

Bitwa pod Baranowem

Pułk 2 Ułanów brał udział w

Bitwa pod Baranowem miała miejsce 9 czerwca 1809 roku i była jednym z epizodów wojny polsko-austriackiej, która była częścią szerszego konfliktu znanego jako V wojna koalicji.

W bitwie pod Baranowem uczestniczyły siły polskie dowodzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i austriackie dowodzone przez gen. Friedricha Hohenzollerna.

Bitwa była częścią większych działań zbrojnych na terenie Księstwa Warszawskiego. Polacy starli się z Austriakami w rejonie Baranowa. Bitwa była zacięta, a kluczową rolę odegrała polska kawaleria, w tym pułki ułanów.

Bitwa zakończyła się zwycięstwem sił polskich, co przyczyniło się do osiągnięcia celów strategicznych w ramach kampanii wojennej. Jej wynik miał wpływ na bieg całej kampanii i na ostateczne rezultaty konfliktu.

Bitwa pod Wrzawami

Pułk 2 Ułanów brał udział w bitwie pod Wrzawami miała miejsce 12 czerwca 1809 roku w trakcie wojny polsko-austriackiej, części konfliktu szerszej znanego jako V wojna koalicji.

Bitwa miała miejsce niedaleko Wrześni w Wielkopolsce i była jednym z wielu starć w tym regionie w ramach kampanii 1809 roku.

Główne siły polskie, dowodzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, stoczyły bitwę z wojskami austriackimi dowodzonymi przez gen. Friedricha Hohenzollerna.

Siły polskie składały się głównie z oddziałów piechoty i kawalerii, w tym pułków ułanów, takich jak 2. Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego. Wojska austriackie również posiadały mieszane jednostki piechoty i kawalerii.

Bitwa była zacięta, a obie strony prowadziły intensywne manewry i ataki. Pułki kawalerii, w tym ułani, odgrywały kluczową rolę w starciu. Szarże kawalerii były częstym elementem bitew tego okresu.

Bitwa pod Wrzawami zakończyła się zwycięstwem polskim, co przyczyniło się do osiągnięcia strategicznych celów w kampanii wojennej. Jej wynik miał wpływ na bieg całej kampanii i na ostateczne rezultaty konfliktu.

Bitwa pod Przedborzem

Pułk 2 brał udział w Bitwie pod Przedborzem miała miejsce w trakcie wojny polsko-austriackiej w 1809 roku, która była częścią szerszego konfliktu znanej jako V wojna koalicji. Bitwa pod Przedborzem miała miejsce 8 lipca 1809 roku i była jednym z etapów walk w ramach tej wojny.

Podczas bitwy wojska polskie dowodzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego stoczyły zaciętą walkę z austriackimi oddziałami pod dowództwem generała Heinricha Hohenzollerna. Bitwa miała miejsce niedaleko miejscowości Przedbórz na terenie Księstwa Warszawskiego.

Podczas walki polskie oddziały, pomimo początkowych trudności, zdołały zdominować austriackie siły i odnieść zwycięstwo. Kluczową rolę odegrał polski korpus generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który przyczynił się do rozstrzygnięcia starcia.

Bitwa pod Przedborzem była jednym z wielu starć wojny polsko-austriackiej 1809 roku.

Baza w Radomiu

W roku 1810 pułk 2 stał w Radomiu.

Bitwa pod Mirem

W roku 1812 pułk walczył pod Mirem d. 10 lipca.

Lewy brzeg Berezyny

Dnia 9 września szwadron Łagowskiego wal­ czył z wielkiem odznaczeniem na lewym brzegu Berezyny oraz w wielu innych utarczkach, staczanych w tych stronach przez dywizyę generała Dąbrowskiego. Generał Dziewanowski, w którego komendzie znajdował się pułk 2-gi, niezmiernie wysoko podnosił w swoich raportach zasługi tego pułku.